gỗ mdf và mfc cái nào đắt hơn

ván mdf 25mm

Ván gỗ MDF 25mm

Loại sản phẩm: Ván MDF mật độ trung bình
Nhà cung cấp: MỘC HOÀNG GIA
Độ dày: 25mm
Khổ tấm ván: 1220mm 2440mm

ván mdf 17mm

Ván gỗ MDF 17mm

Loại sản phẩm: Ván MDF mật độ trung bình
Nhà cung cấp: MỘC HOÀNG GIA
Độ dày: 17mm
Khổ tấm ván: 1220mm 2440mm

ván mdf 15mm

Ván gỗ MDF 15mm

Loại sản phẩm: Ván MDF mật độ trung bình
Nhà cung cấp: MỘC HOÀNG GIA
Độ dày: 15mm
Khổ tấm ván: 1220mm 2440mm

ván mdf 17mm

Ván gỗ MDF 12mm

Loại sản phẩm: Ván MDF mật độ trung bình
Nhà cung cấp: MỘC HOÀNG GIA
Độ dày: 12mm
Khổ tấm ván: 1220mm 2440mm

ván mdf 8MM

Ván gỗ MDF 8mm

Loại sản phẩm: Ván MDF mật độ trung bình
Nhà cung cấp: MỘC HOÀNG GIA
Độ dày: 8mm
Khổ tấm ván: 1220mm 2440mm

VÁN MDF 5MM

Ván gỗ MDF 5mm

Loại sản phẩm: Ván MDF mật độ trung bình
Nhà cung cấp: MỘC HOÀNG GIA
Độ dày: 5mm
Khổ tấm ván: 1220mm 2440mm

gỗ công nghiệp mdf, mfc, hrm, ghỗ ghép, ván ép, chế biến và sản xuất gỗ nguyên liệu

Ván gỗ MDF 3mm

Loại sản phẩm: Ván MDF mật độ trung bình
Nhà cung cấp: MỘC HOÀNG GIA
Độ dày: 3mm
Khổ tấm ván: 1220mm 2440mm

THÔNG TIN CỦA BẠN

Xin cho chúng tôi thông tin của bạn để chúng tôi gửi báo giá và chính sách bán hàng của chúng tôi cho bạn tham khảo